جمعه دوم مرداد ۱۳۹۴

بی تو خوابم نمیبره . . .هـیچ حسـے قشنـگ تَـر از ایـن نیـست کـﮧ وقتـے بـآهـآش قَهـرے نصف شَـب یهـو بهت بگه : اَصلاً مَعلـومـ هست چـرـآ ایـن وقتِ شَـب بغـَل ِ مَـن خـآلیـﮧ ؟ ^.^ بی تو خوابم نمیبره . . .
نوشته شده توسط مجتبی در 1:14 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴

خوشحالی یعنی

 
❤خوشحالی یعنی ببینی عشقت خوشحاله البته بدون تو ❤
نوشته شده توسط مجتبی در 14:39 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــه...

رفیق ﺍﻭﻣــــــﺪﮮ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ

ﺍﻯ ﺟﺎﻧـــﻢ ﭺ ﺧﻮﺵ ﺗﻴﭙﻰ ﺗﻮ
ﻧﻴﮕﺎ ﺩﺳﺘــــــﻪ ﮔﻠﺸﻮ
ﺧﻮﺩﺕ ﮔﻠــــﮯ رفیق
ﺧﻴﻠﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮﺕ ﺑﻮﺩﻣﺎ
ﻳﮑﻤـــﮯ ﺩﻳﺮ ﺍﻭﻣﺪﮮ
ﻭﻟﮯ ﺑﺎﺯﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﻣﺮﺳﮯ ﮎ ﺍﻭﻣﺪﮮ
ﻧﮕﺎ ﭼﺸﻤﺎﺷــــﻮ ﺍﻯ ﺟﺎﻥ
ﮔﺮﻳﻪ ﮐﻨﮯ ﭺ ﺯﺷﺖ ﻣﻴﺸﮯ رفیق
ﻣﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﺷﮑﺎﺗــــﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﮔﺮﻳﻪ ﻧﮑــــﻦ ﺩﯾﮕﻪ
ﺭﺍﺳﺘﮯ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻣـــ باحالہ؟
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــه...

نوشته شده توسط مجتبی در 14:38 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴

تنهات گذاشت ...


نوشته شده توسط مجتبی در 1:59 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴

♥قشــــــنگے اینــــروزا

♥قشــــــنگے اینــــروزامـــــو

♥قشــــــنگے اینــــروزامـــــو
مدیـــــــون اون کـــــسیـــم کــــهـــ تنهــــــام گـذاشـــــت♥
✔باعثـــ شــــد یــــهــ فرشـــــته بیاد تــــو زندگیـــــم✔
✘پســــ بـــدون ناراحــــت ک نیســـــتم هیـــــــچ✘

♥خیلیـــــــم شادوخــــــوشبختـــــم♥

نوشته شده توسط مجتبی در 1:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

هنوز هســـت!

هنوز هســـت!

عشق واقعی را میگویم…

خیانت هست،دروغ هست، بازی با دل هم هست،

درست…!

ولی یه جایی گوشه ی پاک دلِ بعضیا،

به دور از گناه ها و بدی ها ..

هنوز هم هســت عشق واقعی

نوشته شده توسط مجتبی در 17:46 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

بهترین لحظه دنیا


یـﮧ موقعی هَست که هی اَز {خودتـــ} میپرسی

اونم دلش برآم {تـَنگ} میشــﮧ یآ نـَــﮧ ؟! ..

یا همینقد که دوسـِـش دآرَم {دوسَم دآره} یا {نـَــﮧ} ..

یا اصن بهم {فکر} میکنــﮧ یا نـﮧ ؟؟

یـﮧ دَفعـﮧ گوشیت {زَنگ} میخوره ..

وقتی {عَکسِشو} روی گوشـــیت میبینی ....

بـﮧ جَوآب {هَمــﮧ} سوآلآت میرِسـی ..

انگآر بهتَرین {لَحظــﮧ} دُنیآس

نوشته شده توسط مجتبی در 17:42 |  لینک ثابت   • 

جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

تا تو را بدست آورم

بـرای تصـاحبت نمـی جنگــم !
احاطــه ات نمی کنــم تــا مــال مــن شــوی!
بـا رقیـبان نمی جنگــم !
عشـــق تملـک نیـــست ، تعلــق اســـت!
ولـــی اگـر بیایــی و بمانـی،
بـــرای بــاتو ماندن، بادنـیا می جنگــم ...تا تو را بدست آورم
نوشته شده توسط مجتبی در 1:54 |  لینک ثابت   • 

جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴

فقر عشق

ﭘﺴﺮ ﺩﻭﯾﯿﺪ ﺳﻤﺖﮔﻮﺷﯿﺶ ﮐﻪﺯﻧﮓ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﭘﺴﺮ :
...ﺳﻼﻡ ﻋشقҐ
ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺑﺨﺪﺍ ﺩﻟﻢ ﯾﻪ ﺫﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍ ﺻﺪﺍﺕ

ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺩَﻭﻭﻡ ﻧﻤﯿﺎﺭﯼ ﻗﻬﺮ ﺑﻤﻮﻧﯽ

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥِ ﻫﯿﭻ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮﺳﯽ :
ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺮِ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻣﻮ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﺗﻤﺎﻡِ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎﻣﻮﻥ ،ﺩﻭﺍﻫﺎﻣﻮﻥ ،ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥص ،تاﺻﺒﺢﭘﺸﺖِ ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﺭﻓﺘﻨﺎﻣﻮﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ ﻭﺍﺳﻪﺯﻧﺪﮔﯽِ ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﻮﻧﻮ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﻭﻟﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﺣﺎﻻ ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﮕﻪ ﻧﻮﻥِ ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ !!!!

ﭘﺴﺮ : ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺯـہ 21 ﺳﺎﻟﻤﻪ !

ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻤﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴتہ 21 ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﺗﺎﺯﻩ پورشـہ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢﻣﯿﺮﯾﻢ ﮐﯿﺶ ﻗﺮﺍﺭِ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺷﻮ ﺑﺨﺮﻩﺑﻌﺪﺑﯿﺎﺩﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯾﻢ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼِ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽِ ﻣﺎﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻦ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﭘﺴﺮ : ﺍﻣﺎ . . ‏[ ﺑﻮﻕِ ﺍِﺷﻐﺎﻝ ‏]

ﭘﺴﺮ ﺭﻓﺖ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﺑﺎﺯ
ﺳﯿﮕﺎﺭﺷﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﻭ ﺯﯾﺮِﻟﺐ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺳﻼﻣﺘﯽِ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﮐﺮﺩﻥِ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ ↻
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻔﺮِ ﺳﻮﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﻮ ﺑﻪﺁﺭﺯﻭﻡ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽِ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺩﯼﻋﺸﻖ ﻣﺎﻝ فقیرا نیـωـ✍
راـωـت میگـہ بچـہ فقیر را هوω عاشقے ڪردטּ خطاـωـت✖

نوشته شده توسط مجتبی در 1:47 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴

چشمــآنـت

نمیدآنــم چشمــآنـت بـآ مـن چـه میکـند!! وقــتی کــه نگـآهـم میکـنی .... دلـم چــنـآن از شیــطنت نگــآهت میـــلرزد که حــــــــس میکنـم چــــقد زیــبآست فــَــدا شدن برای چشـــم هـآیـی کـه تمـآم دنیآی مــــن است!!
نوشته شده توسط مجتبی در 12:52 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر